Velkommen til SKS Ungdom

Her har du mulighed for at udvikle dig som sejler, hvad enten du er ny eller erfaren. Bliv en del af et fællesskab, hvor der er fokus på at have det sjovt sammen, uanset om vi træner i klubben, sejler på tur eller deltager i kapsejlads.

Skovshoved Sejlklub tilbyder undervisning i Optimistjolle for de ca. 8-12 årige og i Fevajolle for aldersgruppen ca. 10-14 år. For de lidt større ungdomssejlere i alderen ca. 14-18 år er der mulighed for at sejle 29’er, Hobie Cat og J70.

Træningen foregår tirsdage og torsdage i hovedsæsonen, som varer fra medio april til medio oktober, afbrudt af sommerferie i juli. Tilrigning af jollerne foregår fra ca. kl. 17 ved SKS Ungdoms Jollehus.

Vi optager nye ungdomssejlere løbende henover sæsonen. Træningen tilpasses den enkelte sejlers niveau og forudsætninger.
Skriv til ungdom@skovshovedsejlklub.dk eller kig forbi til en træningsaften og hør nærmere.

I SKS Ungdoms facebookgruppe bliver træning og øvrige aktiviteter koordineret i løbet af sæsonen.

Forælderkontakt for optimistjollesejlerne: Søren S. Morgen (far til Ferdinand) – mail: s@smorgen.dk – tlf: 26 22 00 11

Trænerkontakt for ungdomsafdelingen: Asger A. Dath – mail: a@asgerdath.com – tlf. 20 67 95 35

Krav
Det er et krav, at man er medlem af Skovshoved Sejlklub for at deltage i aktiviteterne i ungdomsafdelingen. Derudover betales et gebyr, som dækker udgifter til trænere m.m.

Man er som ny sejler velkommen til at prøve at sejle med nogle træningsaftener, inden man beslutter sig for tilmelding til sæsonen.

Klubbens både
Skovshoved Sejlklubs Ungdomsafdeling råder over et større antal joller, som giver mulighed for at komme igang med at sejle uden at anskaffe sin egen båd:

–     18 Optimistjoller

–     4 Fevajoller

–     2 29’ere

–     3 Hobie Cat 16 SPI

–     2 J70

 Links

Facebook (SKS Ungdom)

Indmeldelse i Skovshoved Sejlklub (klubkontigent)

Tilmelding til træning i SKS Ungdom m.m.

Optimist Class Denmark

Fevaklub Danmark

29er klub Danmark

Hobie Cat Danmark

Kasper Helweg-Larsen
Ungdomschef for SKS Ungdom 

SMS: 20 97 43 91
Mail: ungdom@skovshovedsejlklub.dk

SKS Ungdoms Facebook

Sejlklubbens Facebook