Er du vild med vand?


Vil du prøve at sejle i Skovshoved Sejlklub?

Hvis du er mellem 9-14 år har du chancen for at forberede dig til sæsonen.

Vi sejler primært optimistjoller og Feva joller i ungdomsafdelingen.

 

Obligatorisk kæntrings- og svømmeprøve d. 29. marts

Kom og vær med, når Skovshoved Sejlklub afholder kæntrings- og svømmeprøve i Kildeskovshallen for nye ungdomssejlere.

I år finder dette sted den 29. marts kl. 15.30-17.30. (vi mødes i forhallen 15.15)

 

Der vil være erfarne ungdomssejlere, der viser hvad der skal ske, inden vi hopper i vandet og gennemgår disse 2 øvelser:

 

1) Du skal svømme 200 m. uden hjælpemidler.

2) Du skal kæntre en jolle og rejse den op igen.

 

Sæsonstart og obligatorisk informationsmøde d. 14. april

Som vanligt falder sæsonstarten første tirsdag efter påskeferien, i år d. 14. april kl. 17-19 

Sejlerne deles op i grupper, trænerne uddeler klubjoller og viser børnene, hvordan man håndterer sin jolle.

Forældrene deltager imens i det obligatoriske informationsmøde, hvor vi gennemgår klubbens årshjul samt en masse vigtige praktiske informationer om sæsonen.

 

ungdom@skovshovedsejlklub.dk

SKS Ungdom står for træning af børn og unge i optimistjoller samt 2-mandsjollerne Feva & 29er

  • Den enkelte sejler føler sig tryg på land & vand
  • Den enkelte skal lære at sejle i det rette tempo
  • Dygtige og tålmodige trænere, som har fokus på den enkelte sejler
  • Vi er en ambitiøs sejlklub med fokus på at have det sjovt og rart
  • Vi har fokus på team-spirit gennem et godt socialt sammenhold
  • Så snart sejleren er klar, bakker SKS op om deltagelse i stævner
  • Det er muligt at leje klubjolle den første sæson som minimum
  • Klubben er 100% drevet af frivillige kræfter, og dine forældre forventes at engagere sig

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Signe Schouboe

Signe Schouboe
Kontakt for SKS Ungdom 

Mobil: 24 82 82 12
Mail: ungdom@skovshovedsejlklub.dk

SKS Ungdoms Facebook

Sejlklubbens Facebook