Lær at sejle sikkert  

Skovshoved Sejklubs Sejlerskole er et tilbud til voksne der ønsker at opnå helt basale færdigheder for at kunne sejle en båd for sejl og/eller for motor, eller ønsker at genopfriske eller udvide sine sejlerfærdigheder som tursejler eller kapsejler. Som elev på SKS Sejlerskolen har du, foruden vores seks Match 28’ere og to Omega 30’ere, eksklusivt adgang til at sejle med Danmarks ældste lystfartøj: En klassisk 7-meter båd, Runa. Nedenfor kan du læse om Navigations kursus og om de forskellige sejlerudannelser SKS tilbyder. Velkommen ombord.

Sejlads-kurser

Information om holdundervisning i sejlads
Hvert forår klargøres skoleflåden til sæson. Det er en del af skolens pensum og foregår i to til tre weekender, hvor du skal deltage mindst én af dagene. Dernæst er der et Introduktionsmøde for alle sejlere og instruktører i Sejlerhuset.

Holdundervisning starter i år i maj og slutter i oktober. I oktober rigges bådene af og vi afslutter sæsonen traditionen tro med en afriggerfest. I maj holder Skovshoved Sejlklub, hvis Corinasituationen tillader det, standerhejsning for alle medlemmer.

(For our English speaking members: This is the invitation to register for the comming sailing season in SKS Sejlerskole. Unfortunately it’s only available in Danish. Please have a go at it and feel free to e-mail back if there are parts you don’t understand or you have questions).

Følgende afsnit her på siden: 
1. Undervisningshold
2. Afbudspolitik
3. Klargøringsweekender
4. Pris
5. Tilmelding

Frist for tilmelding  til Sejladskursus er senest d. 15. marts
Link til tilmeldingssiden

1. Undervisningshold
Vi tilbyder i år et uddannelsesprogram, som også giver mulighed for engelsktalende hold. Vi tager fra starten fat på at uddanne jer til at kunne sejle og opnå duelighedsbevis og for jer der allerede har beviset: uddanne jer til bådførere, kapsejlere eller sejlinstruktører. Vi vil i holdsammensætningen tage vidtgående hensyn til dine forudsætninger og dine ønsker. Alle sejlerskolesejladser er en ugentlig sejlaften på et fast hold med mødetid kl. 18:00 og godt tre timers sejlads med instruktør.

SKS Duelighedsbevisuddannelsen
SKS Grunduddannelsen/Duelighed indeholder sejlpraksis i sommersæsonen og sejlteori- og navigationskursus i vintersæsonen, med henblik på, at kunne opnå Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis.
Sejlpraksis omhandler bådkendskab, sejlmanøvre og sikkerhed til søs, endvidere læres i praksis bådklargøring, vedligeholdelse, til- og afrigning samt motorkendskab.
Sejlteorikurset indeholder  navigation, søvejsregler,  livrednings- og brandbekæmpelsesinstruktion.

Den praktiske sejlads og duelighedsprøve foregår i bådtyperne Match 28 eller Omega 30. Ugedage afhænger af ønsker og holdsammensætning. Undervisningen er lagt til rette, med henblik på, at kunne bestå den praktiske duelighedsprøve efter 1-2 sæsoner.

Forudsætninger for deltagelse: Ingen – ud over varmt tøj og sejlerfodtøj.

Duelighedsbeviset giver dig mulighed for at fortsætte på SKS Bådføreruddannelse. Praktiske duelighedsprøver forventes at blive afholdt september/oktober

Forudsætningen for at gå op til prøven er, at den teoretiske del af duelighedsprøven er bestået.

Sejlerskolens navigationskursus vintersæsonen, som skulle være startet 2. februar 2021, er på grund af Corona-restriktionerne udsat til næste vintersæson.

For nybegyndere er det ikke en forudsætning at have gennemført navigationskursus før man deltager i sommerens sejlads.

SKS Bådføreruddannelsen
Sejlpraksis omhandlende single-hand sejlads såvel for sejl som for motor herunder opankring og havnemanøvre under alle forhold, samt grundelementer i sejl og rigtrim. Som noget nyt tilføjes sejlpraksis i både over 36 fod.

Uddannelsen foregår i bådtyperne Match 28 og Omega 30. Ugedage afhænger af ønsker og holdsammensætning. Undervisningen er lagt tilrette med henblik på at kunne bestå SKS førerprøve efter 1-2 sæsoner. Der vil i undervisningen indgå spilersejlads, single-handsejlads, opankring og havnemanøvre under alle forhold, samt mulighed for at træne manøvre i større sejlbådetyper

Forudsætninger: Duelighedsbevis. Det vil sige, at man har bestået både den teoretiske og den praktiske duelighedsprøve.

En bestået SKS førerprøve giver dig mulighed for at være en sikker fører på en af SKS’s bådtyper, og være en sikke skipper på din egen båd. En bestået førerprøve giver også mulighed for at fortsætte uddannelsen til SKS instruktør.

SKS Kapsejleruddannelsen
Sejlpraksis omhandlende kapsejladsprocedurer og kapsejladstaktik med instruktør samt træning ved deltagelse i lokale kapsejladser.

Uddannelsen 
foregår i Match 28. Kun onsdage. Sejlpraksis omhandlende kapsejladsprocedurer og kapsejladstaktik indledningsvis med instruktør samt træning ved deltagelse i lokale kapsejladser.

Forudsætninger: En vis sejlererfaring kræves. Gerne erfaring med spilersejlads og sejlads i Match 28 eller tilsvarende bådtype. Der er ikke prøve indlagt.

SKS Sejlinstruktøruddannelsen
Med sejlerfaring fra eller på niveau med SKS Bådføreruddannelsen og  praksis som hjælpeinstruktør, kan sejleren optages SKS Sejlinstruktøruddannelsen.

Uddannelsen foregår i bådtyperne Match 28 og Omega 30. Ugedage afhænger af tilmeldingerne. Undervisningen er lagt til rette, med henblik på, at kunne blive godkendt som SKSinstruktør. Undervisningen praktiseres ved, at du er hjælpeinstruktør på et af sejlerskolens hold.

Forudsætninger: SKS Bådføreruddannelse i den respektive bådtype.

Godkendelse som instruktør giver mulighed for at være instruktør på den bådtype, du er godkendt som instruktør til.

SKS Sejlerskolens uddannelsesprogram følger nøje alle Danmarks Sejlunions læringsmål for diplomuddannelserne. 

2. Afbudspolitik
Sejlads er en holdsport og vi lægger vægt på engagement og mødestabiltet. Husk at dine sejlerkammerater får mindre udbytte af turen på vandet, hvis der ikke er tilstrækkeligt mandskab ombord. Det er derfor vigtigt, at du underretter din instruktør om afbud i så god tid som muligt. Har du ikke underrettet om afbud 3 gange i sæsonen, forbeholder vi os ret til at overdrage din plads til en anden.

3. Klargøringsweekender
Vedligeholdelse og til/og afrigning af en båd er en del af sejlerskolens pensum og er nødvendigt for, at vi kan have vores skoleflåde. Det forventes derfor, at medlemmer af Sejlerskolen som minimum melder sig til og deltager i en af klargøringsdagene i foråret og en i efteråret.

Forårsklargøringen foregår i marts og april.

Efterårsklargøring i oktober og november.

Hvis du ikke møder op til en klargøringsdag, vil du blive opkrævet et gebyr på 300 kr. pr. dag. Det vil sige, at hvis du hverken møder op til en klargøringsdag i foråret eller til en klargøringsdag i efteråret, vil du blive opkrævet 600 kr., da klubben ellers er nødsaget til at betale professionel hjælp.

4. Pris
For at sejle i Sejlerskolen og blive tildelt en plads på et hold, skal du være Basis-medlem: 1000,-. For at sejle og benytte flåden skal du være Flåde-medlem: 2000,- og betale et Kursus-gebyr: 500,-. Vinterens Navigationskursus koster 1.500,-

5. Tilmelding
For at melde dig send en mail på mail@skovshovedsejlklub
For at deltage i undervisningen skal du være medlem af Sejlklubben.

Link til tilmeldingsiden

PS: Vær opmærksom på at du skal oprette en profil for at indmelde dig – når du første gang indmelder dig.

Skulle du være i tvivl om noget, er du også meget velkommen til at kontakte klubbens sekretariat. Du kan også kontakte sejlerskolens formand Sven Felding på sejlerskole@skovshovedsejlklub.dk eller mobil 4251 6153.

Klubbens aktiviteter kan også følges på Facebook.

Fra SKS sejlerskole glæder vi os meget til endnu en fantastisk sæson med mange dejlige aktiviteter på Øresund fra Skovshoved Havn

Sejlerhilsen
Skovshoved Sejlklubs Sejlerskole

 

 

Sådan lejer du en båd

Reservation af både til lån / leje foregår via kontoret (Flemming). Ved leje af en båd forudbetales hele lejebeløbet.

Generelle forudsætniger for at benytte SKS flåde er:

  • SKS’ flåde må ikke bruges eller lejes af personer, som ikke er medlem af klubben.
  • Et medlem skal have duelighedsbevis / speedbådskørekort og derudover være godkendt som fører af bådtypen for at kunne låne/leje denne.*
  • Et medlem skal have deltaget i gennemgang af regler for lån/leje.
  • Ved skade under sejlads/lån/leje: Medlemmet har en selvrisiko på kr. 5.000,-
  • Lån/leje er kun muligt, når båden ikke skal bruges til SKS klubaktiviteter.
  • Båden returneres i ”ship-shape” stand og, hvis båden har motor, med fuld tank.

*) Godkendelse gives af Sven Felding, Kim Bruhn-Petersen, Peter Baunsgaard, Jan-Peter Andersen eller Lars Marqvart Jørgensen.

Priser for brug og leje af Skovshoved Sejlklubs flåde

 

Sven Felding
Formand for SKS Sejlerskole

Mobil: 42 51 61 53
Mail: sejlerskole@skovshovedsejlklub.dk
Følg os på Facebook