Lær at sejle sikkert  

Skovshoved Sejklubs Sejlerskole er et tilbud til voksne der enten ønsker at opnå helt basale færdigheder for at kunne sejle en båd for sejl og/eller for motor, eller ønsker at genopfriske eller udvide sine sejlerfærdigheder som tursejler eller kapsejler. Som elev på SKS Sejlerskolen har du, foruden vores seks Match 28’ere og to Omega 30’ere, eksklusivt adgang til at sejle med Danmarks ældste lystfartøj: En klassisk 7-meter båd, Runa. Nedenfor kan du læse om de forskellige sejlerudannelser SKS tilbyder. Velkommen ombord.

Praktisk information:
Noget om Sejlertøj
Noget om at sejle Penelope, Omega 30

Sejlads-kurser

Information om holdundervisning i sejlads
Hvert forår klargøres skoleflåden til sæson. Det er en del af skolens pensum og foregår i to til tre weekender, hvor du skal deltage mindst én af dagene. Desuden er der i år den 23 marts kl 19 et introduktionsmøde for alle sejlere og instruktører i Sejlerhuset.

Holdundervisning starter i år i uge 17 fra mandag den 25 arpril og slutter i oktober. I oktober rigges bådene af og vi afslutter sæsonen traditionen tro med en afriggerfest. I maj holder Skovshoved Sejlklub, hvis Corinasituationen tillader det, standerhejsning for alle medlemmer.

(For our English speaking members: This is the invitation to register for the comming sailing season in SKS Sejlerskole. Unfortunately it’s only available in Danish. Please have a go at it and feel free to e-mail back if there are parts you don’t understand or you have questions).

Følgende afsnit her på siden: 
1. Undervisningshold
2. Afbudspolitik
3. Klargøringsweekender
4. Pris
5. Tilmelding

Frist for tilmelding til Sejladskursus er senest d. 15. februar 2022
Link til tilmeldingssiden

1. Undervisningshold
Vi tilbyder i år et uddannelsesprogram, som også giver mulighed for engelsktalende hold. Vi tager fra starten fat på at uddanne jer til at kunne sejle og opnå duelighedsbevis og for jer der allerede har beviset: uddanne jer til bådførere, kapsejlere eller sejlinstruktører. Vi vil i holdsammensætningen tage vidtgående hensyn til dine forudsætninger og dine ønsker. Alle sejlerskolesejladser er en ugentlig sejlaften på et fast hold med mødetid kl. 17:45 og godt tre timers sejlads med instruktør.

SKS Duelighedsbevisuddannelsen
SKS Grunduddannelsen/Duelighed indeholder sejlpraksis i sommersæsonen og sejlteori- og navigationskursus i vintersæsonen med henblik på at kunne opnå Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis.
Sejlpraksis omhandler bådkendskab, sejlmanøvre og sikkerhed til søs, endvidere læres i praksis bådklargøring, vedligeholdelse, til- og afrigning samt motorkendskab.
Navigationskursuset indeholder udover navigation også søvejsregler,  livrednings- og brandbekæmpelsesinstruktion. m.m.

Den praktiske sejlads og duelighedsprøven foregår i bådtyperne Match 28 eller Omega 30. Ugedage afhænger af ønsker og holdsammensætning. Undervisningen er lagt til rette med henblik på at kunne bestå den praktiske duelighedsprøve efter 1-2 sæsoner.

Forudsætninger for deltagelse: Ingen – ud over varmt tøj og sejlerfodtøj.

Duelighedsbeviset giver dig mulighed for at fortsætte på SKS Bådføreruddannelse, Kapsejleruddannelse og Let’s sail. Praktiske duelighedsprøver forventes at blive afholdt september/oktober

Sejlerskolens sejlteori og navigationskursus starter november. 2023 og vil finde sted over 8 aftener fordelt frem til midt januar. Kurset er et intensivt kursus og omfatter alt relevant materiale til navigationsprøven. Der må påregnes en del hjemmearbejde mellem hver undervisning. Vi anbefaler, at du har mindst en sæson med praktisk erfaring for at få det bedste udbytte.

For nybegyndere er det ikke en forudsætning at have gennemført navigationskursus, før man deltager i sommerens sejlads.

Du kan læse mere om de specifikke krav til kundskaber for at tage duelighedsbevis på Dansk Sejlunions hjemmeside: Klik på linket her.

 

SKS Bådføreruddannelsen

For at kunne kalde sig Bådfører i SKS, skal man have gennemført en sæson på Bådføreruddannelsen og kunne vise, at man har alle basisfærdighederne som rorsmand og gast. Man skal kunne gennemføre sikker sejlads i barske forhold med mindre rutinerede gaster. Man skal kunne praktisere baglæns sejlads, lede en søsætning og optagning af kølbåd, trimme bådens rigning til ret position og mastehældning, gøre “klar skib” og kommunikere alle relevante sikkerhedsprocedurer til besætningen før og under sejlads. Man skal kunne gennemføre singlehand sejlads for sejl, opankring og havnemanøvrer under alle forhold. Der vil i undervisningen indgå spiler sejlads. Uddannelsen foregår i begge bådtyper Match 28 og Omega 30. Ugedage afhænger af ønsker og holdsammensætning.

Uddannelsen svarer til dansk sejlunions skipper diplom, som du kan læse mere om her: Klik på dette link.

I uddannelsen indgår også pensum for det som Dansk Sejlunion kalder “Rorsmand – kølbåd”, som du kan læse mere om her: Klik på dette link.

Forudsætninger: Duelighedsbevis. Det vil sige, at man har bestået både den teoretiske og den praktiske duelighedsprøve.

En bestået SKS bådføreruddannelse giver dig mulighed for at være en sikker fører på en af SKS’s bådtyper, og være en sikker skipper på din egen båd. En bestået bådføreruddannelse giver også mulighed for at fortsætte uddannelsen til SKS instruktør. Det er din instruktør, som vurderer, om du kan bestå, når sæsonen er forbi. Der er ikke en egentlig prøve, sådan som der er, når du tager duelighedsbeviset.

 

SKS Kapsejleruddannelsen
Sejlpraksis omhandlende kapsejladsprocedurer og kapsejladstaktik med instruktør samt træning ved deltagelse i lokale kapsejladser.

Uddannelsen 
foregår i Match 28. Kun onsdage. Sejlpraksis omhandlende kapsejladsprocedurer og kapsejladstaktik indledningsvis med instruktør samt træning ved deltagelse i lokale kapsejladser.

Forudsætninger: En vis sejlererfaring kræves. Gerne erfaring med spiler sejlads og sejlads i Match 28 eller tilsvarende bådtype. Der er ikke prøve indlagt. Der findes en alsidig litteratur om sejlteknik og taktik. Der ligger også en masse gode øvelser her: http://sejlogvind.dk/

SKS Sejlinstruktøruddannelsen
Med sejlerfaring fra eller på niveau med SKS Bådføreruddannelsen og  praksis som hjælpeinstruktør, kan sejleren optages SKS Sejlinstruktøruddannelsen.

Uddannelsen foregår i bådtyperne Match 28 og Omega 30. Ugedage afhænger af tilmeldingerne. Undervisningen er lagt til rette, med henblik på, at kunne blive godkendt som SKSinstruktør. Undervisningen praktiseres ved, at du er hjælpeinstruktør på et af sejlerskolens hold.

Forudsætninger: SKS Bådføreruddannelse i den respektive bådtype.

Godkendelse som instruktør giver mulighed for at være instruktør på den bådtype, du er godkendt som instruktør til.

SKS Let’s sail, Sejlrutinehold 

Med henblik på at udvikle og vedligeholde din sejlrutine tilbyder SKS Sejlerskole sejlerskoleelever der har opnået duelighedsbevis og/eller har fuldført SKS Bådføreruddannelse mulighed for at sejle på hold med fast sejldag.

Besætningen skal have mindst én person der har SKS Bådføreruddannelse, og der er nomalt ikke tilknytte en instruktør til holdet.

Holdene sættes af Sejlerskolen, men kan også ønskes ved tilmeldingen.

2. Afbudspolitik
Sejlads er en holdsport og vi lægger vægt på engagement og mødestabiltet. Husk at dine sejlerkammerater får mindre udbytte af turen på vandet, hvis der ikke er tilstrækkeligt mandskab ombord. Det er derfor vigtigt, at du underretter din instruktør om afbud i så god tid som muligt. Har du ikke stabilt fremmøde og/eller underrettet om afbud 3 gange i sæsonen, forbeholder vi os ret til at overdrage din plads til en anden.

3. Klargøringsweekender
Vedligeholdelse og til/og afrigning af en båd er en del af sejlerskolens pensum og er nødvendigt for, at vi kan have vores skoleflåde. Det forventes derfor, at medlemmer af Sejlerskolen som minimum melder sig til og deltager i en af klargøringsdagene i foråret og en i efteråret.

Forårsklargøringen foregår den 15-16 april, 22-23 april og muligvis også den 29 april.

Efterårsklargøring i oktober og november.

Hvis du ikke møder op til mindst en klargøringsdag, vil du blive opkrævet et gebyr på 300 kr. pr. dag. Det vil sige, at hvis du hverken møder op til en klargøringsdag i foråret eller til en klargøringsdag i efteråret, vil du blive opkrævet 600 kr., da klubben ellers er nødsaget til at betale professionel hjælp.

4. Pris
For at sejle i Sejlerskolen og blive tildelt en plads på et hold, skal du være Basis-medlem: 1000,-. For at sejle og benytte flåden skal du være Flåde-medlem: 2650,- og betale et Kursus-gebyr: 600,-. Vinterens Navigationskursus koster 1.600,-

5. Tilmelding
For at melde dig send en mail på mail@skovshovedsejlklub
For at deltage i undervisningen skal du være medlem af Sejlklubben.

Link til tilmeldingsiden

PS: Vær opmærksom på at du skal oprette en profil for at indmelde dig – når du første gang indmelder dig.

Skulle du være i tvivl om noget, er du også meget velkommen til at kontakte klubbens sekretariat. Du kan også kontakte sejlerskolens formand Sven Felding på sejlerskole@skovshovedsejlklub.dk eller mobil 4251 6153.

Klubbens aktiviteter kan også følges på Facebook.

Fra SKS sejlerskole glæder vi os meget til endnu en fantastisk sæson med mange dejlige aktiviteter på Øresund fra Skovshoved Havn

Sejlerhilsen
Skovshoved Sejlklubs Sejlerskole

 

 

Sådan lejer du en båd

Reservation af både til lån / leje foregår via kontoret (Flemming). 

Generelle forudsætniger for at benytte SKS flåde er:

  • SKS’ flåde må ikke bruges eller lejes af personer, som ikke er medlem af klubben.
  • Et medlem skal have duelighedsbevis / speedbådskørekort og derudover være godkendt som fører af bådtypen for at kunne låne/leje denne.*
  • Et medlem skal have deltaget i gennemgang af regler for lån/leje.
  • Ved skade under sejlads/lån/leje: Medlemmet har en selvrisiko på kr. 5.000,-
  • Lån/leje er kun muligt, når båden ikke skal bruges til SKS klubaktiviteter.
  • Båden returneres i ”ship-shape” stand og, hvis båden har motor, med fuld tank.
  • Ved leje, så er det skipper (lejer) som skal være medlem af klubben.
  • Besætning er der ikke noget krav til. Ved leje af en båd forudbetales hele lejebeløbet.
  • Ved lån af båd, dvs. booking uden for sejlplanen: Alle i besætningen skal være medlem af klubben og have betalt Flådekontingent.

*) Godkendelse gives af Sven Felding, Kim Bruhn-Petersen, Peter Baunsgaard, Jan-Peter Andersen eller Lars Marqvart Jørgensen.

Priser for brug og leje af Skovshoved Sejlklubs flåde

 

Sven Felding
Formand for SKS Sejlerskole

Mobil: 42 51 61 53
Mail: sejlerskole@skovshovedsejlklub.dk
Følg os på Facebook