Lær at sejle sikkert  

Skovshoved Sejklubs Sejlerskole er et tilbud til voksne der ønsker at opnå enten helt basale færdigheder for at kunne sejle en båd for sejl eller/og for motor, eller ønsker at genopfriske eller udvide sine sejlerfærdigheder som tursejler eller kapsejler. Som elev på sejlerskolen har du eksklusivt adgang til at sejle med Danmarks ældste lystfartøj: En klassisk 7-meter båd som hedder Runa. Nedenfor kan du læse om Navigations kursus og om de forskellige sejlerudannelser SKS tilbyder. Velkommen ombord.

Navigations-kursus 

Sejlerskolens navigationskurser starter til februar 2021. Vi vil fortsat være underlagt Corona-restriktionernes krav til holdstørrelser, og bemærk at der fortsat kan ske ændringer. Hvis vi får mange nok sætter vi to hold i gang. 

Navigationsundervisning starter tirsdag den 2. februar 2021. Otte uger frem til prøven i april.
Hvis der er mange deltagere oprettes der et torsdagshold.

Kurset er et ret intensivt kursus og omfatter alt relevant viden til navigationsprøven.  Derfor må der påregnes en del hjemmearbejde mellem hver undervisningsgang.

Tilmelding
For at tilmelde dig til som elev så send en mail på mail@skovshovedsejlklub.dk For at deltage i undervisningen skal du være medlem af Sejlklubben.

Seneste tilmelding søndag er den 24. januar 2021
Link til tilmeldingssiden

OBS deltagerbegrænsning er pt. på 9 personer. Dette kan ændre sig i begge retninger alt efter udviklingen i Covid-19 restriktioner.

Undervisere:
Jan Schlüter og Jørgen Laurbjerg.
Undervisningen og prøven er Søfartsstyrelsens/Dansk Sejlunions teoretiske del til duelighedsprøven.

Undervisning:
Tirsdag d. 2/2 og hvis der er mange tilmeldinger, torsdag d. 4/2. Følgende datoer:
9/2 alt.11/2, 16/2 alt.18/2 (23/2 alt. 25/2 er der ikke undervisning), 2/3 alt. 5/3, 9/3 alt.11/3, 16/3 alt.18.3, 23/3 alt.25.3 og 30/3 alt.1/4

Tidspunkt:
Tirsdag kl. 19:00 – 21:30 og torsdag 19:00 – 21:45

Sted:
SKS Sejlerhus i nordenden af havnen

Pris:
Det koster 1.500 DKK at deltage på kurset og du skal være medlem af SKS
Hertil kommer materialer (op til ca. 800 DKK) + prøvegebyr (ca. 200 DKK).

Eksamen datoer: I løbet af uge 14

Materialer bliver indkøbt efter bestilling ved tilmelding og indbefatter :
Kort 102 U, Kattegat syd – undervisningskort
Kortpasse
Søvejsregler
Duelighedsbogen
Lineal
Transportør

Hvis du selv ønsker at købe ovenstående foreslår vi: https://www.weilbach.com

Vi glæder os til nogle hyggelige aftener med navigationsnørderi.

Kontakt ifm. dette kursus: jan@projecare.dk  og joergenlaurbjerg@gmail.com

 

Sejlads-kursus 

Information om holdundervisning i sejlads
Hvert forår klargøres skoleflåden til sæson. Det er en del af skolens pensum og foregår i tre weekender, hvor du skal deltage mindst én af de seks dage. Dernæst er der et Introduktionsmøde for alle sejlere og instruktører i Sejlerhuset.

Holdundervisning starter i april og slutter i oktober. I oktober rigges bådene af og vi afslutter sæsonen traditionen tro med en afriggerfest. I april holder Skovshoved Sejlklub standerhejsning for alle medlemmer med frokost.

(For our English speaking members: This is the invitation to register for the comming sailing season in SKS Sejlerskole. Unfortunately it’s only available in Danish. Please have a go at it and feel free to e-mail back if there are parts you don’t understand or you have questions).

Følgende afsnit her på siden: 
1. Undervisningshold
2. Afbudspolitik
3. Klargøringsweekender
4. Pris
5. Tilmelding

Frist for tilmelding  til Sejladskursus er senest ultimo februar
Link til tilmeldingssiden

1. Undervisningshold
Vi tilbyder i år et uddannelsesprogram, som også giver mulighed for et engelsktalende hold. Vi tager fra starten fat på at uddanne jer til at kunne sejle og opnå duelighedsbevis og for jer der allerede har beviset: uddanne jer til bådførere, kapsejlere eller sejlinstruktører. Vi vil i holdsammensætningen tage vidtgående hensyn til dine forudsætninger og dine ønsker. Alle sejlerskolesejladser er en ugentlig sejlaften på et fast hold med mødetid kl. 18:00 og godt tre timers sejlads med instruktør.

SKS Duelighedsbevisuddannelsen
SKS Grunduddannelsen/Duelighed indeholder såvel en sejlpraksis i sejlsæsonen, som et sejlteori- og navigationskursus i vintersæsonen med henblik på at kunne opnå Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis. Sejlpraksis omhandler bådkendskab, sejlmanøvre og sikkerhed til søs, endvidere læres i praksis bådklargøring, vedligeholdelse, til- og afrigning samt motorkendskab. Sejlteorikurset indeholder  navigation, søvejsregler,  livrednings- og brandbekæmpelsesinstruktion.

Den praktiske sejlads og duelighedsprøve foregår i bådtyperne Omega 30 eller Match 28. Ugedage afhænger af ønsker og holdsammensætning. Undervisning med henblik på at kunne bestå den praktiske duelighedsprøve efter 1-2 sæsoner. Undervisningen omfatter bådkendskab, sejlmanøvre, sikkerhed til søs mv.

Forudsætninger for deltagelse: Ingen.

Et duelighedsbevis giver dig mulighed for at fortsætte på SKS Bådføreruddannelse. Praktiske duelighedsprøver forventes at blive afholdt september/oktober

Forudsætningen for at gå op til prøven er, at den teoretiske del af duelighedsprøven forud er bestået.

SKS Bådføreruddannelsen
Sejlpraksis omhandlende single-hand sejlads såvel for sejl som for motor herunder opankring og havnemanøvre under alle forhold, samt grundelementer i sejl og rigtrim. Som noget nyt tilføjes sejlpraksis i både over 36 fod.

Uddannelsen foregår i bådtyperne Omega 30 og Match 28. Ugedage afhænger af ønsker og holdsammensætning. Undervisning med henblik på at kunne bestå SKS førerprøve efter 1-2 sæsoner. Der vil i undervisningen indgå spilersejlads, single-handsejlads, opankring og havnemanøvre under alle forhold, samt mulighed for at træne manøvre i større sejlbådetyper

Forudsætninger: Duelighedsbevis. Det vil sige, at man har bestået både den teoretiske og den praktiske duelighedsprøve.

En bestået SKS førerprøve giver dig mulighed for at være en sikker fører på en af SKS’s bådtyper, og være en sikke skipper på din egen båd. En bestået førerprøve giver også mulighed for at fortsætte uddannelsen til SKS instruktør.

SKS Kapsejleruddannelsen
Sejlpraksis omhandlende kapsejladsprocedurer og kapsejladstaktik med instruktør samt træning ved deltagelse i lokale kapsejladser.

Uddannelsen 
foregår i Match 28. Kun onsdage. Sejlpraksis omhandlende kapsejladsprocedurer og kapsejladstaktik indledningsvis med instruktør samt træning ved deltagelse i lokale kapsejladser.

Forudsætninger: En vis sejlererfaring kræves. Gerne erfaring med spilersejlads og sejlads i M28 eller tilsvarende bådtype. Der er ikke prøve indlagt.

SKS Sejlinstruktøruddannelsen
Med sejlerfaring fra eller på niveau med  SKS Bådføreruddannelsen og  praksis som hjælpeinstruktør, kan sejleren optages SKS Sejlinstruktøruddannelsen.

Uddannelsen foregår i bådtyperne Omega 30 og Match 28. Ugedage afhænger af tilmeldingerne. Undervisning med henblik på at kunne blive godkendt som SKSinstruktør. Undervisningen forgår ved, at du deltager som hjælpeinstruktør på et af sejlerskolens hold.

Forudsætninger: SKS Bådføreruddannelse i den respektive bådtype.

Godkendelse som instruktør giver mulighed for at være instruktør på den bådtype, du er godkendt som instruktør til.

SKS Sejlerskolens uddannelsesprogram følger nøje Danmarks Sejlunions læringsmål for diplomuddannelserne. 

2. Afbudspolitik
Sejlads er en holdsport og vi lægger vægt på engagement og mødestabiltet. Husk at dine sejlerkammerater får mindre udbytte af turen på vandet, hvis der ikke er tilstrækkeligt mandskab ombord. Det er derfor vigtigt, at du underretter din instruktør om afbud i så god tid som muligt. Har du ikke underrettet om afbud 3 gange i sæsonen, forbeholder vi os ret til at overdrage din plads til en anden.

3. Klargøringsweekender
Vedligeholdelse og til/og afrigning af en båd er en del af sejlerskolens pensum og er nødvendigt for, at vi kan have vores skoleflåde. Det forventes derfor, at medlemmer af Sejlerskolen som minimum melder sig til og deltager i en af klargøringsdagene i foråret og en i efteråret.

Forårsklargøringen foregår i marts og april.

Efterårsklargøring i oktober og november.

Hvis du ikke møder op til en klargøringsdag, vil du blive opkrævet et gebyr på 300 kr. pr. dag. Det vil sige, at hvis du hverken møder op til en klargøringsdag i foråret eller til en klargøringsdag i efteråret, vil du blive opkrævet 600 kr., da klubben ellers er nødsaget til at betale professionel hjælp.

4. Pris
For at sejle i Sejlerskolen og blive tildelt en plads på et hold, skal du være Basis-medlem: 1000,-. For at sejle og benytte flåden skal du være Flåde-medlem: 2000,- og betale et Kursus-gebyr: 500,-.

5. Tilmelding
For at melde dig send en mail på mail@skovshovedsejlklub
For at deltage i undervisningen skal du være medlem af Sejlklubben.

Link til tilmeldingsiden

PS: Vær opmærksom på at du skal oprette en profil for at indmelde dig – når du første gang indmelder dig.

Skulle du være i tvivl om noget, er du også meget velkommen til at kontakte klubbens sekretariat. Du kan også kontakte sejlerskolens formand Sven Felding på sejlerskole@skovshovedsejlklub.dk eller mobil 4251 6153.

Klubbens aktiviteter kan også følges på Facebook.

Fra SKS sejlerskole glæder vi os meget til endnu en fantastisk sæson med mange dejlige aktiviteter på Øresund fra Skovshoved Havn

Sejlerhilsen
Skovshoved Sejlklubs Sejlerskole

 

 

Sven Felding
Formand for SKS Sejlerskole

Mobil: 42 51 61 53
Mail: sejlerskole@skovshovedsejlklub.dk
Følg os på Facebook