Sådan lejer du en båd

Reservation af både til lån / leje foregår via kontoret (Flemming). 

Generelle forudsætniger for at benytte SKS flåde er:

  • SKS’ flåde må ikke bruges eller lejes af personer, som ikke er medlem af klubben.
  • Et medlem skal have duelighedsbevis / speedbådskørekort og derudover være godkendt som fører af bådtypen for at kunne låne/leje denne.*
  • Et medlem skal have deltaget i gennemgang af regler for lån/leje.
  • Ved skade under sejlads/lån/leje: Medlemmet har en selvrisiko på kr. 5.000,-
  • Lån/leje er kun muligt, når båden ikke skal bruges til SKS klubaktiviteter.
  • Båden returneres i ”ship-shape” stand og, hvis båden har motor, med fuld tank.
  • Ved leje, så er det skipper (lejer) som skal være medlem af klubben.
  • Besætning er der ikke noget krav til. Ved leje af en båd forudbetales hele lejebeløbet.
  • Ved lån af båd, dvs. booking uden for sejlplanen: Alle i besætningen skal være medlem af klubben og have betalt Flådekontingent.

*) Godkendelse gives af Sven Felding, Kim Bruhn-Petersen, Peter Baunsgaard, Jan-Peter Andersen eller Lars Marqvart Jørgensen.

Priser for brug og leje af Skovshoved Sejlklubs flåde

 

Sikkerhed til søs 

Den daglige drift og vedligehold af sejlklubbens flåde er fordelt på bådsmænd og klubbens Overbådsmand. Men det betyder ikke at man som gast ikke har ansvar! Skovshoved Sejlklub ønsker at alle medlemmer kan sejle sikkert og trygt i flåden.

Skovshoved Sejlklubs Overbådsmand hedder Kasper Helweg-Larsen som helst kontaktes via SMS: 20 97 43 91.

Skovshoved Sejlklub ejer ca. 30 både. Bådene skal vedligeholdes. SKS Sejlerskole, Ungdom og Kapsejlads – er hver især ansvarlige for de både, de anvender. For eksempel udvælger Sejlerskolen én ansvarlig bådsmand for hver af deres både.

Alle bådsmænd er ansvarlig for at føre logbog som findes i Sejlerhuset – læs her om roller og fordele:

Bådsmandsorden
Enhver sejlbåd, sejljolle, motorbåd og gummibåd/RIB i SKS flåde skal have sin navngivne Bådsmand. Den der lejer en sejljolle af klubben er samtidig jollens Bådsmand. Bådsmand skal være medlem af klubben. 

Ansvar som Bådsmand
At være Bådsmand kræver ikke nogen nærmere forudsætninger, udover at du skal være parat til at give en hånd med det praktiske arbejdet på bådene. Dog vil de store gummibåde kræve duelighedsbevis eller speedbådskørekort. 

Som bådsmand vil du indgå i et team hvor kompetente sejlere deler ud af deres erfaring. Og du vil til enhver tid kunne rådføre dig med SKS’ Overbådsmand, Kasper Helweg-Larsen.

Den enkelte Bådsmand agerer selvstændigt i dagligdagen. Hver gang en Bådsmand opholder sig på havnen sikres at ’egen’ båd er ’Ship-Shape’, hvilket betyder at kølen er fri fra slagvand, at tomme vandflasker, dåser og skrald ikke ligger og flyder ombord, at tovværk og andet fast udstyr er på plads og i god stand og at båden er godt fortøjet. 

Der skal føres logbog. Hvis noget mangler ordnes dette af Bådsmanden, og hvis Bådsmanden ikke kan klare det, indskrives manglen/skaden i logbogen og SKS’ professionelle Overbådsmand orienteres. 

Privilegier som Bådsmand 
Som et privilegium kan bådsmænd låne og leje “deres” båd, når den ikke bruges til f.eks. undervisning. Reglerne fremgår af: Regler for brug og leje af Skovshoved Sejlklubs flåde

Sven Klint Bergh
Formand for SKS Flåde

Mobil: 40 95 35 05
Mail: flåde@skovshovedsejlklub.dk
Følg os på Facebook