Lær at sejle sikkert

Skovshoved Sejklubs Sejlerskole er et tilbud til voksne der enten ønsker at opnå helt basale færdigheder for at kunne sejle en båd for sejl og/eller for motor, eller ønsker at genopfriske eller udvide sine sejlerfærdigheder som tursejler eller kapsejler. Som elev på SKS Sejlerskolen har du, foruden vores seks Match 28’ere og to Omega 30’ere, også adgang til to J/70 sportsbåde. Nedenfor kan du læse om de forskellige sejlerudannelser SKS tilbyder. Velkommen ombord.

Sejlads-kurser

Information om holdundervisning i sejlads

Hvert forår klargøres skoleflåden til sæson. Det er en del af skolens pensum og foregår i to til tre weekender, hvor du skal deltage mindst én af dagene. Desuden er der normalt hvert forår et introduktionsmøde for alle sejlere og instruktører i Sejlerhuset.

Holdundervisningen starter typisk den 1 maj og slutter i oktober. I oktober rigges bådene af og vi afslutter sæsonen.

(For our English speaking members: This is the invitation to register for the comming sailing season in SKS Sejlerskole. Unfortunately it’s only available in Danish. Please have a go at it and feel free to e-mail back if there are parts you don’t understand or you have questions).

Følgende afsnit her på siden:

1. Undervisningshold
2. Afbudspolitik
3. Klargøringsweekender
4. Pris
5. Tilmelding

1. Undervisningshold

Vi tilbyder et uddannelsesprogram, som normalt også giver mulighed for engelsktalende hold. Vi tager fra starten fat på at uddanne jer til at kunne sejle og opnå duelighedsbevis, og for jer der allerede har beviset: uddanne jer til bådførere, kapsejlere eller sejlinstruktører. Vi vil i holdsammensætningen tage vidtgående hensyn til dine forudsætninger og dine ønsker. Alle sejlerskolehold har en ugentlig sejlaften med mødetid kl. 17:45 og godt tre timers sejlads med instruktør.

SKS Duelighedsbevisuddannelsen

SKS Grunduddannelsen/Duelighed indeholder sejlpraksis i sommersæsonen og sejlteori- og navigationskursus i vintersæsonen med henblik på at kunne opnå Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis.
Sejlpraksis omhandler bådkendskab, sejlmanøvre og sikkerhed til søs, endvidere læres i praksis bådklargøring, vedligeholdelse, til- og afrigning samt motorkendskab.
Navigationskursuset indeholder udover navigation også søvejsregler, livrednings- og brandbekæmpelsesinstruktion. m.m.

Den praktiske sejlads og duelighedsprøven foregår i bådtyperne Match 28 eller Omega 30. Ugedage afhænger af ønsker og holdsammensætning. Undervisningen er lagt til rette med henblik på at kunne bestå den praktiske duelighedsprøve efter 1-2 sæsoner.

Forudsætninger for deltagelse: Ingen – ud over varmt tøj og sejlerfodtøj.

Duelighedsbeviset giver dig mulighed for at fortsætte på SKS Bådføreruddannelse, Kapsejleruddannelse og Let’s sail. Praktiske duelighedsprøver forventes at blive afholdt september/oktober

Sejlerskolens sejlteori og navigationskursus starter november. 2023 og vil finde sted over 8 aftener fordelt frem til midt januar. Kurset er et intensivt kursus og omfatter alt relevant materiale til navigationsprøven. Der må påregnes en del hjemmearbejde mellem hver undervisning. Vi anbefaler, at du har mindst en sæson med praktisk erfaring for at få det bedste udbytte.

For nybegyndere er det ikke en forudsætning at have gennemført navigationskursus, før man deltager i sommerens sejlads.

Du kan læse mere om de specifikke krav til kundskaber for at tage duelighedsbevis på Dansk Sejlunions hjemmeside: Klik på linket her.

SKS Bådføreruddannelsen

For at kunne kalde sig Bådfører i SKS, skal man have gennemført en sæson på Bådføreruddannelsen og kunne vise, at man har alle basisfærdighederne som rorsmand og gast. Man skal kunne gennemføre sikker sejlads i barske forhold med mindre rutinerede gaster. Man skal kunne praktisere baglæns sejlads, lede en søsætning og optagning af kølbåd, trimme bådens rigning til ret position og mastehældning, gøre “klar skib” og kommunikere alle relevante sikkerhedsprocedurer til besætningen før og under sejlads. Man skal kunne gennemføre singlehand sejlads for sejl, opankring og havnemanøvrer under alle forhold. Der vil i undervisningen indgå spiler sejlads. Uddannelsen foregår i begge bådtyper Match 28 og Omega 30. Ugedage afhænger af ønsker og holdsammensætning.

Uddannelsen svarer til dansk sejlunions skipper diplom, som du kan læse mere om her: Klik på dette link.

I uddannelsen indgår også pensum for det som Dansk Sejlunion kalder “Rorsmand – kølbåd”, som du kan læse mere om her: Klik på dette link.

Forudsætninger: Duelighedsbevis. Det vil sige, at man har bestået både den teoretiske og den praktiske duelighedsprøve.

En bestået SKS bådføreruddannelse giver dig mulighed for at være en sikker fører på en af SKS’s bådtyper, og være en sikker skipper på din egen båd. En bestået bådføreruddannelse giver også mulighed for at fortsætte uddannelsen til SKS instruktør. Det er din instruktør, som vurderer, om du kan bestå, når sæsonen er forbi. Der er ikke en egentlig prøve, sådan som der er, når du tager duelighedsbeviset.

SKS Kapsejleruddannelsen

Sejlpraksis omhandlende kapsejladsprocedurer og kapsejladstaktik med instruktør samt træning ved deltagelse i lokale kapsejladser.

Uddannelsen foregår i Match 28. Kun onsdage. Sejlpraksis omhandlende kapsejladsprocedurer og kapsejladstaktik indledningsvis med instruktør samt træning ved deltagelse i lokale kapsejladser.

Forudsætninger: En vis sejlererfaring kræves. Gerne erfaring med spiler sejlads og sejlads i Match 28 eller tilsvarende bådtype. Der er ikke prøve indlagt. Der findes en alsidig litteratur om sejlteknik og taktik. Der ligger også en masse gode øvelser her: http://sejlogvind.dk/

SKS Sejlinstruktøruddannelsen

Med sejlerfaring fra eller på niveau med SKS Bådføreruddannelsen og  praksis som hjælpeinstruktør, kan sejleren optages SKS Sejlinstruktøruddannelsen.

Uddannelsen foregår i bådtyperne Match 28 og Omega 30. Ugedage afhænger af tilmeldingerne. Undervisningen er lagt til rette, med henblik på, at kunne blive godkendt som SKSinstruktør. Undervisningen praktiseres ved, at du er hjælpeinstruktør på et af sejlerskolens hold.

Forudsætninger: SKS Bådføreruddannelse i den respektive bådtype.

Godkendelse som instruktør giver mulighed for at være instruktør på den bådtype, du er godkendt som instruktør til.

SKS Let’s sail, Sejlrutinehold 

Med henblik på at udvikle og vedligeholde din sejlrutine tilbyder SKS Sejlerskole sejlerskoleelever, der har opnået duelighedsbevis og evt. har fuldført SKS Bådføreruddannelse, mulighed for at sejle på hold med fast sejldag.

Besætningen skal have mindst én person, der har SKS Bådføreruddannelse, og der er nomalt ikke tilknytte en instruktør til holdet.

Holdene sættes af Sejlerskolen, men kan også ønskes ved tilmeldingen.

2. Afbudspolitik

Sejlads er en holdsport og vi lægger vægt på engagement og mødestabiltet. Husk at dine sejlerkammerater får mindre udbytte af turen på vandet, hvis der ikke er tilstrækkeligt mandskab ombord. Det er derfor vigtigt, at du underretter din instruktør om afbud i så god tid som muligt. Har du ikke stabilt fremmøde og/eller underrettet om afbud 3 gange i sæsonen, forbeholder vi os ret til at overdrage din plads til en anden.

3. Klargøringsweekender

Vedligeholdelse og til/og afrigning af en båd er en del af sejlerskolens pensum og er nødvendigt for, at vi kan have vores skoleflåde. Det forventes derfor, at medlemmer af Sejlerskolen som minimum melder sig til og deltager i en af klargøringsdagene i foråret og en i efteråret.

Forårsklargøringen foregår typisk i april måned.

Efterårsklargøring i oktober og november.

Hvis du ikke møder op til mindst en klargøringsdag, vil du blive opkrævet et gebyr på 300 kr. pr. dag. Det vil sige, at hvis du hverken møder op til en klargøringsdag i foråret eller til en klargøringsdag i efteråret, vil du blive opkrævet 600 kr., da klubben ellers er nødsaget til at betale professionel hjælp.

4. Pris

For at sejle i Sejlerskolen og blive tildelt en plads på et hold, skal du være Basis-medlem: 1000,-. For at sejle og benytte flåden skal du være Flåde-medlem: 2650,- og betale et Kursus-gebyr: 600,-. Vinterens Navigationskursus koster 1.600,-

5. Tilmelding

For at melde dig send en mail på mail@skovshovedsejlklub.dk
For at deltage i undervisningen skal du være medlem af Sejlklubben.

Link til tilmeldingsiden

PS: Vær opmærksom på at du skal oprette en profil for at indmelde dig – når du første gang indmelder dig.

Skulle du være i tvivl om noget, er du også meget velkommen til at kontakte klubbens sekretariat. Du kan også kontakte sejlerskolens formand Sven Felding på sejlerskole@skovshovedsejlklub.dk eller mobil 4251 6153.

Klubbens aktiviteter kan også følges på Facebook.

Fra SKS sejlerskole glæder vi os meget til endnu en fantastisk sæson med mange dejlige aktiviteter på Øresund fra Skovshoved Havn

Sejlerhilsen
Skovshoved Sejlklubs Sejlerskole

MULIGHEDER FOR SEJLADS

Sejlerskole

Lær at sejle

Ungdom

Vild med vand?

J/70 sejlads og kapsejlads

Hobie Cat

Øresunds største fleet

Sailing Concept

Firmasejlads

Klubbens flåde af både

Lej en båd

Er du bådejer – så er SKS noget for dig

Vi tilbyder brug af vores faciliteter på havnen, herunder bl.a. brug af Sejlerhuset med køkken, opholdsrum, omklædning og bad og klublokalet i forbindelse med Sejlklubbernes Spisehus, hvor du som medlem også får rabat.

Vi repræsenterer dig i havnebestyrelsen, så din stemme bliver hørt om stort og småt på havnen. Vi er altid åbne for idéer og forslag.

Vi har et godt fællesskab, snakker sammen og holder øje med hinandens både. Sæt en SKS-stander i riggen (udleveres gratis til medlemmer) eller en streamer på båden, så bliver der holdt ekstra øje med din båd. Vi advarer og hjælper også hinanden i forbindelse med ekstreme vejrforhold som f.eks. ekstra høj vandstand og/eller storm.

Klubben kan som medlem af Dansk Sejlunion give dig adgang til yderligere viden, kurser og ressourcer fra dem og adgang til at stille op i forskellige kapsejladser landet over.

Velkommen som bådejer i klubben.

Har du prøvet Sejlklubbernes Spisehus?

De nye værter hedder Peter og Stephanie og er henholdsvis uddannet kok og tjener. De har begge drevet bl.a. Glyptotekets Café i 8 år og været en del af branchen i mange år. De brænder begge to for det gode køkken med friske danske råvarer.

Som Peter siger: ”Det skal være hyggeligt og uformelt at besøge Spisehuset og vores lille Take-away Café. Vi glæder os til at servere klassisk dansk og fransk mad til sejlere og andre gode folk”

Medlemmer af SKS kan få dagens ret eller en burger og en øl eller vand til en særlig klubpris. Ring for bordbestilling her: 39 64 30 46

Information og menu: sejlklubbernesspisehus.dk

Følg med

 

Følg vores Facebook-side for de nyeste nyheder og begivenheder

 

Vores partnere

Bliv partner

Vores partnere

Bliv partner

Skriv til os

40 21 61 05