Klubbens flåde af både ser således ud:

Skovshoved Sejlklub råder over følgende både:

6 stk. Match 28 kølbåde (uden motor), som primært bruges af sejlerskolen til undervisning og til firma/event-sejlads.

2 stk. Omega 30 tursejlere (med dieselmotor) som primært bruges af sejlerskolen til undervisning og udlejning til medlemmerne til ferie- og tursejlads.

2 stk. J/70 sportsbåde som primært bruges til kapsejlads, men også som tilbud til sejlerskoleelever og ungdomsafdelingen.

18 stk. Optimistjoller bruges af ungdomsafdelingen

4 stk. Fevajoller bruges af ungdomsafdelingen

2 stk. 29’ere bruges af ungdomsafdelingen

3 stk. Hobie Cat 16 SPI bruges af Hobie- og ungdomsafdelingen

3 stk. Laserjoller bruges lidt af ungdomsafdelingen, men kan sejles af alle, som vil prøve kræfter med en klassisk jolle til én person.

 

For at sejle i klubbens både, så skal du dels være medlem, du skal derudover betale flådekontingent (et tillægskontingent til basis kontingentet) og så skal du enten være bådfører eller sejle sammen med en bådfører eller instruktør. Ungdomsafdelingen har et særligt kontingent og aftaler i øvrigt med instruktørerne, hvem der sejler i hvilke joller.

 

Reservation af både til lån / leje foregår via kontoret (Flemming).

Generelle forudsætniger for at benytte SKS’ flåde er:

Reservation af både til lån / leje foregår via kontoret (Flemming). 

Generelle forudsætniger for at benytte SKS flåde er:

  • SKS’ flåde må ikke bruges eller lejes af personer, som ikke er medlem af klubben.
  • Et medlem skal have duelighedsbevis / speedbådskørekort og derudover være godkendt som fører af bådtypen for at kunne låne/leje denne.*
  • Et medlem skal have deltaget i gennemgang af regler for lån/leje.
  • Ved skade under sejlads/lån/leje: Medlemmet har en selvrisiko på kr. 5.000,-
  • Lån/leje er kun muligt, når båden ikke skal bruges til SKS klubaktiviteter.
  • Båden returneres i ”ship-shape” stand og, hvis båden har motor, med fuld tank.
  • Ved leje, så er det skipper (lejer) som skal være medlem af klubben.
  • Besætning er der ikke noget krav til. Ved leje af en båd forudbetales hele lejebeløbet.
  • Ved lån af båd, dvs. booking uden for sejlplanen: Alle i besætningen skal være medlem af klubben og have betalt Flådekontingent.

*) Godkendelse gives af Sven Felding, Kim Bruhn-Petersen, Peter Baunsgaard eller Jan-Peter Andersen.

Priser for brug og leje af Skovshoved Sejlklubs flåde

Sikkerhed til søs

Den daglige drift og vedligehold af sejlklubbens flåde er fordelt på bådsmænd og klubbens Overbådsmand. Men det betyder ikke at man som gast ikke har ansvar! Skovshoved Sejlklub ønsker at alle medlemmer kan sejle sikkert og trygt i flåden.

Skovshoved Sejlklubs Overbådsmand hedder Kasper Helweg-Larsen som helst kontaktes via SMS: 20 97 43 91.

Skovshoved Sejlklub ejer ca. 30 både. Bådene skal vedligeholdes. SKS Sejlerskole, Ungdom og Sport – er hver især ansvarlige for de både, de anvender. For eksempel udvælger Sejlerskolen én ansvarlig bådsmand for hver af deres både.

Alle bådsmænd er ansvarlig for at føre logbog som findes i Sejlerhuset – læs her om roller og fordele:

Bådsmandsorden
Enhver sejlbåd, sejljolle, motorbåd og gummibåd/RIB i SKS flåde skal have sin navngivne Bådsmand. Den der lejer en sejljolle af klubben er samtidig jollens Bådsmand. Bådsmand skal være medlem af klubben.

Ansvar som Bådsmand
At være Bådsmand kræver ikke nogen nærmere forudsætninger, udover at du skal være parat til at give en hånd med det praktiske arbejdet på bådene. Dog vil de store gummibåde kræve duelighedsbevis eller speedbådskørekort.

Som bådsmand vil du indgå i et team hvor kompetente sejlere deler ud af deres erfaring. Og du vil til enhver tid kunne rådføre dig med SKS’ Overbådsmand, Kasper Helweg-Larsen.

Den enkelte Bådsmand agerer selvstændigt i dagligdagen. Hver gang en Bådsmand opholder sig på havnen sikres at ’egen’ båd er ’Ship-Shape’, hvilket betyder at kølen er fri fra slagvand, at tomme vandflasker, dåser og skrald ikke ligger og flyder ombord, at tovværk og andet fast udstyr er på plads og i god stand og at båden er godt fortøjet.

Der skal føres logbog. Hvis noget mangler ordnes dette af Bådsmanden, og hvis Bådsmanden ikke kan klare det, indskrives manglen/skaden i logbogen og SKS’ professionelle Overbådsmand orienteres.

Privilegier som Bådsmand 
Som et privilegium kan bådsmænd låne og leje “deres” båd, når den ikke bruges til f.eks. undervisning. Reglerne fremgår af: Regler for brug og leje af Skovshoved Sejlklubs flåde

MULIGHEDER FOR SEJLADS

Sejlerskole

Lær at sejle

Ungdom

Vild med vand?

J/70 sejlads og kapsejlads

Hobie Cat

Øresunds største fleet

Sailing Concept

Firmasejlads

Klubbens flåde af både

Lej en båd

Er du bådejer – så er SKS noget for dig

Vi tilbyder brug af vores faciliteter på havnen, herunder bl.a. brug af Sejlerhuset med køkken, opholdsrum, omklædning og bad og klublokalet i forbindelse med Sejlklubbernes Spisehus, hvor du som medlem også får rabat.

Vi repræsenterer dig i havnebestyrelsen, så din stemme bliver hørt om stort og småt på havnen. Vi er altid åbne for idéer og forslag.

Vi har et godt fællesskab, snakker sammen og holder øje med hinandens både. Sæt en SKS-stander i riggen (udleveres gratis til medlemmer) eller en streamer på båden, så bliver der holdt ekstra øje med din båd. Vi advarer og hjælper også hinanden i forbindelse med ekstreme vejrforhold som f.eks. ekstra høj vandstand og/eller storm.

Klubben kan som medlem af Dansk Sejlunion give dig adgang til yderligere viden, kurser og ressourcer fra dem og adgang til at stille op i forskellige kapsejladser landet over.

Velkommen som bådejer i klubben.

Har du prøvet Sejlklubbernes Spisehus?

De nye værter hedder Peter og Stephanie og er henholdsvis uddannet kok og tjener. De har begge drevet bl.a. Glyptotekets Café i 8 år og været en del af branchen i mange år. De brænder begge to for det gode køkken med friske danske råvarer.

Som Peter siger: ”Det skal være hyggeligt og uformelt at besøge Spisehuset og vores lille Take-away Café. Vi glæder os til at servere klassisk dansk og fransk mad til sejlere og andre gode folk”

Medlemmer af SKS kan få dagens ret eller en burger og en øl eller vand til en særlig klubpris. Ring for bordbestilling her: 39 64 30 46

Information og menu: sejlklubbernesspisehus.dk

Følg med

 

Følg vores Facebook-side for de nyeste nyheder og begivenheder

 

Vores partnere

Bliv partner

Vores partnere

Bliv partner

Skriv til os

40 21 61 05