Nuværende aftale ophører. Klubberne KDY og SKS har i en længere periode været i dialog med den nuværende hovmester, Per Voss Kjærgaard, om en fornyelse af samarbejdsaftalen. Imidlertid har det ikke været muligt at nå til enighed om en ny aftale, hvorfor den nuværende...