Borgmesteren navngav klubbens nye bygning  

Gentoftes borgmester, Michael Fenger, var forbi Skovshoved Havn i søndags, da Skovshoved Sejlklub holdt den årlige standerhejsning. Trods det dårlige vejr var mere end mere end 100 medlemmer mødt op. Skovshoveds Sejlklubsformand Kim Bruhn-Petersen holdt sæsonåbningstalen, og Michael Fenger indviede og navngav sejlklubbens nye jollehus – “SKS Ungdom Jollehus”. Huset skal være fundamentet i sejlklubbens mange ungdomsaktiviteter, og sikre en fortsat positiv udvikling af nye unge sejlere. 
 
Huset er centralt placeret ved jollerampen på havnen og skal bl.a. bruges til opbevaring af joller, sejl, udstyr etc. og danne rammen om klubbens mange aktiviteter på havnen. Med det nye jollehus får ungdomssejlerne langt bedre forhold både omkring det daglige træningsarbejde og ved stævner. 
 
Jollehuset, som er tegnet af arkitekterne Mathilde Bjerregaard og Josefine Handfeld fra Ark-Land og finansieret med støtte fra bl.a Gentofte Kommune. Huset forventes at være endeligt klar til ibrugtagning i løbet af maj. 
En meget glad Sven Bergh blev valgt til årets Skovser  – se billederne herunder. Sven har i tre år arbejdet for at få jollehuset bygget. 

Søren Moesgård
SKS Kommunikation

Mobil: 60 21 99 01
Mail: soren@moesgard.dk
Følg os på Facebook