Indkaldelse

Vi indkalder hermed alle medlemmer til ordinær generalforsamling i Skovshoved Sejlklub.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SKS d. 1. juli kl. 19.00.
For at overholde Corona-pladskrav og restriktioner bliver generalforsamlingen enten afholdt i klubhuset eller i Nordbjærgs store hal, afhængigt af det forventede deltagerantal.
Send derfor venligst en mail til Flemming (mail@skovshovedsejlklub.dk), hvis du forventer at deltage, således at vi har en ide om deltagerantal.
Nærmere information om de praktiske forhold vedr. afholdelse bliver udsendt sammen med dagsordenen.
Sejlerhilsen fra bestyrelsen