Info omkring restauranten

Nuværende aftale ophører.

Klubberne KDY og SKS har i en længere periode været i dialog med den nuværende hovmester, Per Voss Kjærgaard, om en fornyelse af samarbejdsaftalen.

Imidlertid har det ikke været muligt at nå til enighed om en ny aftale, hvorfor den nuværende aftale ophører ved udgangen af 2020.

Klubberne vil benytte lejligheden til at takke Per og hans team for den flotte indsats, som de har ydet gennem de seneste 5 år, hvor kunderne har mødt en engageret indsats med stor fokus på høj madkvalitet og god service.

Klubberne er nu gået gang med at finde en afløser til at overtage restaurant driften efter 31. december 2020.

Vi modtager meget gerne henvendelser fra interesserede, der har kompetencerne og ønsket om at drive restauranten til glæde for klubmedlemmerne og klubbernes gæster.

Da der er kort tid til overtagelse, har vi fastsat ansøgningsfristen til den 15. oktober 2020.

Ansøgning kan sendes til:  mail@skovshovedsejlklub.dk

Med venlig hilsen Restaurant- Klubkomite
KDY/SKS