Begrænset genåbning

SKS har modtaget nye retningslinjer fra Gentofte Kommune og Dansk Sejlunion, der gælder fra d. 20. april. Disse gør, at klubben så småt kan begynde at åbne for nogle få aktiviteter i klubben – primært i SKS Ungdom, hvor der jo sejles i én- og tomandsjoller.

Der kommer nærmere information fra de enkelte udvalg om, hvad der kan og vil foregå som følge af åbningen. Klubben understreger, at “døren kun er åbnet på klem”, så det er meget vigtigt, at alle overholder de gældende retningslinjer.

Følgende gælder foreløbigt for aktiviteter i SKS.

• Adgang til klubhuset, Sejlerhuset og Sandslottet (omklædningsfaciliteter) er stadig lukket.

• Omklædning foregår hjemme – ligesom evt. bad efter endt sejlads også foregår hjemme.

• Sejlads i klubbens både er kun muligt, sålænge der ikke er flere end 2 personer ombord. Sejlads i tomandsjoller / klub-Hobier kan kun ske med fast makker.

• Reglen om 2-meters afstand skal respekteres så vidt det overhovedet er muligt – både på land og på vandet.

• Der må ikke forsamles mere end 10 personer på noget tidspunkt.

• Dette gælder specielt på jollerampen i forbindelse med isætning/optagning og til-/afrigning.

• Klubbåde/joller vaskes og spules efter brug.

• Hvis man selv eller ens husstand har symptomer på Covid-19, skal man holde sig hjemme.

Læs seneste nummer af Søforklaringer her